Yozgat İl Koordinatörlüğü

İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ EĞİTİMİ


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen projeler kapsamındaki faydalanıcılarımız ve potansiyel faydalanıcılara yönelik “işletmelerin sürdürülebilirliği” eğitimleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Kurumumuz arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan destek alarak kurulmuş olan işletmelerin 5 yıl süresince faaliyetlerini sürdürmeleri, hem Kurum ile yapılan sözleşme gereği, hem de desteklerin ilgili sektörde planlanan hedeflere ulaşılmasında ekonomiye katkı sağlamaları için gereklidir. Bu nedenle, desteklenen işletmelerin sürdürülebilirliği 5 yıl süresince takip edilmektedir.
Bu kapsamda, kurumumuzdan destek almış veya alacak olan işletmelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla, IPARD Programı kapsamında desteklenen, süt üreten, kırmızı ve beyaz et üreten tarımsal işletmeler ile tıbbi-aromatik bitkiler desteği kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından 28/05/2015 – 29/05/2015 tarihleri arasında eğitim gerçekleştirilmiştir.
Bilgilendirme toplantısının birinci gününde gerçekleşen “Süt ve Besi Sığırı Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı”nda “Sığırların beslenmesi, sürü yönetimi, hijyen, hastalıklar ve korunma yolları” hakkında bilgilendirme Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Koray İrey tarafından, İşletmelerin Uygulama sonrası uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme ise Kurumumuzun Yerinde Kontrol Uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.
İlgili bilgilendirme toplantısının ikinci gününde ise Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi tedbiri kapsamında projelerini hayata geçirmiş olan faydalanıcılarımıza Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği hakkında Prof. Dr. Fikret Akınerdem ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü personellerinden Ziraat Mühendisleri Engin Çelik ve Murat Yüksel tarafından ayrıntılı bilgiler verilmiş ve tavsiyelerde bulunulmuştur.
Katılımcılar, yapılan bilgilendirme toplantısının tarımsal faaliyetleri için çok faydalı olacağını ve üretimlerini olumlu yönde etkileyeceğini beyan ederek ilgili bilgilendirme toplantısından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.


Cimer